Byta taket själv utan takläggare

Tegelpannor är betydligt svårare att lägga jämfört med takpannor av betong. Tänk på att taket är en viktig del av huset, därför tycker vi att du bör fundera på att låta en utbildad takläggare utföra din takrenovering. Kostnaden för att anlita en takläggare ligger på 5-700 kr per timma.

Arbetskostnaden berättigar dig till rot-avdrag, avdraget är idag 30% med avdrag ända upp till 50 000 kr per person.

Du får många fördelar med att hyra in en professionell takfirma.
Du får en tryggare takläggning, slipper avsätta tid, anpassa takläggningen efter väder och vind m.m. Dessutom kan takläggaren hjälpa till med att mäta takytan, beställa material osv. Du som bestämt att renovera ditt tegeltak utan en takläggare bör tänka på några saker. Köp en bra underlagspapp, takpappen bör minst vara typen YEP2500.

Kolla över taksäkerheten och vid behov köpa in nya takdetaljer såsom, takstegar, snörasskydd, gångbryggor m.m. Att lägga ett komplett tak kräver oftast hjälp av en professionell plåtslagare, förbered kontakten med din plåtslagare i god tid så att han är förberedd på att avsluta alla plåtdetaljer såsom,

Skorstensbeslag, ventilationshuvar, väggplåt och ränndalsplåtar.

Ska plåtslagaren även hjälpa dig med att montera hängrännor behöver han komma in i ett tidigt skede, oftast monteras rännkrok direkt efter att taket är avrivet. Ta hjälp av din lokala bygghandel, dem kan hjälpa dig med vilket material och vilka infästningar du ska använda.

Tänk på läktavståndet så att det inte blir för glest mellan raderna. Vilket läkt avstånd som gäller för ditt tak beror på vilken taklutning du har. Du kan läsa mer om hur du monterar ditt Benders tak på www.benders.se. Kör hårt
Önskar du istället hjälp med din takrenovering? Kontakta oss på Takinvest redan idag. Vi tar hand om allt. Dessutom får du ett fast pris på hela renoveringen.

Kontakta oss

Ni kan nå oss via formuläret eller vårt telefonnummer eller E-postadress