Takunderhåll

Att varje år utföra en översyn av taket är nödvändigt för att minimera riskerna för framtida problem. En trasig takpanna som aldrig ersätts med nytt material kan orsaka stora skador på taket och som oftast leder till att en takrenovering behöver utföras.

Spara pengar genom att årligen utföra en kontroll av ditt tak.

Vid inspektion av taket bör följande beaktas:

  • Kontrollera att inga takpannor är trasiga eller saknas.
  • Kontrollera att huvar och andra genomföringar är hela och ligger väl anslutna till takpannorna.
  • Kontrollera att taksäkerhet och tillträdesanordningar är hela och inte skadade.
  • Rensa hängrännor och ränndalar på löv och skräp.

Har du inte tid eller möjlighet att kontrollera taket själv kan du kontakta en takläggare och teckna ett serviceavtal. Då sköter dem om takunderhållet för din fastighet så ofta det behövs. Har du mossa och alger på taket rekommenderas att du använder mossbekämpningsmedel som finns att köpa på nätet eller i bygghandeln. Tänk på att följa anvisningarna och aldrig högtrycks tvätta taket.

Kontakta oss

Ni kan nå oss via formuläret eller vårt telefonnummer eller E-postadress