Vad är skillnaden på underlagspapp?

Vad är skillnaden på underlagspapp?

För att urskilja på de olika produkterna är varje rulle märkt med en typ beteckning, det är den som avgör rivhållfasthet, vikt m.m.

T.ex.
YAM 2000 = M står för mineralstomme vilket betyder låg rivhållfasthet. 2000 står för vikten per kvm.
YAP 2200 = P står för Polyesterstomme som betyder högre rivhållfasthet. 2200 står för vikten per kvm.
Yep 2500 = Är en slitstark underlagspapp med störst vikt och högst rivhållfasthet av dessa tre produkter.
Underlagspappen klarar av att monteras vintertid, klarar att ligga exponerad mot UV-ljus i upp till 4 månader helt utan yttäckning och tåls att spika genom båda lagren.

Yam 2000 är godkänd för att monteras under plåttak.
Många takläggare dömer ut denna papp pågrund av att det lätt går hål i materialet redan under takläggning och det är såklart inte så lyckat. Jämför man priset för Yam 2000 och en Yep 2200 skiljer det en del men vi tycker det är värt att satsa på en bättre produkt och räknar man ut mellanprissegmentet på ett villatak skiljer det inga jätte kostnader jämfört med kostnaderna för övriga kostnader.

YAP 2200 rekommenderas för takpannor av betong och lertegel eller för dig som har hus utmed kusterna och är extra exponerade mot väder påkänningar.

Takinvest rekommenderar att ni satsar på underlagspapp med klisterkant.
Att använda rätt underlagspapp är ett krav för ett långsiktigt och sunt tak.

För att lyckas med sin takläggning gäller det att veta vilken underlagstäckning som ska användas. Allt handlar självklart vilket taktäcknings material som du tänkt använda.

Underlagspappen fungerar som ett vattenavledande skikt. Vilken underlagspapp som man ska använda bestäms av ytskiktet som ska läggas, hur länge taket ska ligga öppet utan takbeläggning. När det gäller tegeltak behövs en kraftigare underlagspapp som klarar av de UV-strålar som takpannorna släpper igenom vid soluppgång och solnedgång.

 

YAM=Mineralstomme
YAP=Polyesterstomme
2000/2200 är vikten per kvadratmeter.

Tilläggas ska att kvalitetsskillnaden är enorm.

Kontakta oss

Ni kan nå oss via formuläret eller vårt telefonnummer eller E-postadress